เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายสารสนเทศ

13 มกราคม 2563 17:24 น. เปิดอ่าน 148 ครั้ง  
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายสารสนเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ