เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการประกาศราคากลาง รายการ เช่า “เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" จำนวน 2 รายการ

6 ตุลาคม 2563 18:15 น. เปิดอ่าน 47 ครั้ง  
 

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการประกาศราคากลาง รายการ เช่า “เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" จำนวน 2 รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ