เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ จ้างทำพัสดุใน “โครงการพัฒนาปรับปรุงและผลิตสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

25 มิถุนายน 2563 15:46 น. เปิดอ่าน 229 ครั้ง  
 

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ จ้างทำพัสดุใน “โครงการพัฒนาปรับปรุงและผลิตสื่อการเรียนรู้ The Choice  เกมทางเลือก – ทางรอด” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง