รายงานขอซื้อขอจ้างอนุมัติ/ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯรายการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสมรรถนะปฏิบัติการด้านยุทธวิธี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 16 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3

29 พฤษภาคม 2563 17:07 น. เปิดอ่าน 132 ครั้ง  
 

รายงานขอซื้อขอจ้างอนุมัติ/ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯรายการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสมรรถนะปฏิบัติการด้านยุทธวิธี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 16 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ