สาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อขายเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

22 พฤษภาคม 2563 9:07 น. เปิดอ่าน 7 ครั้ง  
 

สาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อขายเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ