สาระสำคัญของสัญญา รายการ จ้างทำเข็มเครื่องหมายและโล่เกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ "คนดี ดีเอสไอ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนรายการละ 5 ชุด

22 กันยายน 2565 15:34 น. เปิดอ่าน 19 ครั้ง  
 

สาระสำคัญของสัญญา รายการ จ้างทำเข็มเครื่องหมายและโล่เกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ "คนดี ดีเอสไอ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนรายการละ 5 ชุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง