สาระสำคัญของสัญญา รายการจ้างประดับตกแต่งอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

22 กันยายน 2565 15:06 น. เปิดอ่าน 20 ครั้ง  
 

สาระสำคัญของสัญญา รายการจ้างประดับตกแต่งอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง