สาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ “เสื้อเกราะอ่อนกันกระสุน ระดับ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 46 ตัว

1 เมษายน 2564 17:05 น. เปิดอ่าน 30 ครั้ง  
 

สาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ “เสื้อเกราะอ่อนกันกระสุน ระดับ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 46 ตัว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง