สาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 2 รายการ

28 เมษายน 2564 17:42 น. เปิดอ่าน 32 ครั้ง  
 

สาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 2 รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง