สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง รายการ “ต่อสิทธิอายุการใช้งานโปรแกรมชุดอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ MSAB (XRY) Office) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 สิทธิ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

31 กรกฎาคม 2563 16:30 น. เปิดอ่าน 23 ครั้ง  
 

สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง รายการ “ต่อสิทธิอายุการใช้งานโปรแกรมชุดอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ MSAB (XRY) Office) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 สิทธิ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง