สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง ซื้อครุภัณฑ์รายการ “ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 3 ตัว

2 เมษายน 2564 11:01 น. เปิดอ่าน 26 ครั้ง  
 

สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง ซื้อครุภัณฑ์รายการ “ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 3 ตัว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง