สาระสำคัญของสัญญาสั่งจ้างรายการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎห 3836 กท ฎศ 9651 กท และ ฎห 3834 กท

15 กันยายน 2564 12:02 น. เปิดอ่าน 17 ครั้ง  
 

สาระสำคัญของสัญญาสั่งจ้างรายการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎห 3836 กท ฎศ 9651 กท และ ฎห 3834 กท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง