สาระสำคัญของสัญญารายการ จ้างเหมา “ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อถวายความปลอดภัยการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

30 กรกฎาคม 2563 19:31 น. เปิดอ่าน 24 ครั้ง  
 

สาระสำคัญของสัญญารายการ จ้างเหมา “ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  เพื่อถวายความปลอดภัยการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง