สาระสำคัญของแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง (ครั้งที่ 3)

29 เมษายน 2564 11:11 น. เปิดอ่าน 28 ครั้ง  
 

สาระสำคัญของแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง (ครั้งที่ 3)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง