สอบราคาจัดจ้างทำและพิมพ์วารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษ "DSI ไตรสาร" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)

20 กุมภาพันธ์ 2557 11:08 น. เปิดอ่าน 318 ครั้ง  
 

กำหนดรับเอกสาร ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ