วารสารดีเอสไอไตรสารปี 9 ฉบับที่ 2

9 สิงหาคม 2560 15:44 น. เปิดอ่าน 815 ครั้ง  
 
ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารดีเอสไอ ซึ่งเป็นวารสารราย 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนข่าวสาร ความรู้ การแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างแพร่หลาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง