วารสารดีเอสไอไตรสารปีที่ 9 ฉบับที่ 4

20 ธันวาคม 2560 11:15 น. เปิดอ่าน 897 ครั้ง  
 

    จัดพิมพ์สารสารดีเอสไอไตรสาร ซึ่งเป็นวารสารราย 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และการดำเนินการงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนข่าวสาร ความรู้ การแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างแพร่หลาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง