ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ รายการ "ติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ โครงการ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่: 7 เม.ย. 2566 15:13 น. ปรับรุง: 7 เม.ย. 2566 15:13 น. เปิดอ่าน 507 ครั้ง  
 

ผู้สนใจที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น  สามารถวิจารณ์ได้ในระหว่างวันที่ 7-12 เเมษายน 2566

สามารถส่งข้อเสนอแนะได้ที่  : กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือ  e-mail : procurement@dsi.go.th

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ