ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาวิจารณ์ร่าง (26 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62)

25 ธันวาคม 2561 14:21 น. เปิดอ่าน 669 ครั้ง   EN
 

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ