ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มกราคม 2562 18:24 น. เปิดอ่าน 570 ครั้ง  
 

รับฟังคำประชาวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2562

 

เอกสารปรากฎตามที่แนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ