ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ“ชุดเครื่องแบบปฏิบัติการด้านยุทธวิธี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 40 ชุด

11 มกราคม 2564 18:35 น. เปิดอ่าน 21 ครั้ง  
 

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ (วันที่ 11-14 มกราคม 2564) ได้ที่ :

                 - สถานที่ติดต่อ :  ส่วนพัสดุและยานยนต์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารที่ทำการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0 2831 9888 ต่อ 51579, 51574 โทรสาร 0 29759819

                - e – mail :  Procurement@dsi.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ