ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง "โครงการจัดซื้อชุดประชุมทางไกล (Vedio Conference) จำนวน 1 ระบบ

5 กรกฎาคม 2557 10:09 น. เปิดอ่าน 247 ครั้ง  
 

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา รายการจัดซื้อ ชุดประชุมทางไกล (Vedio  Conference) จำนวน 1 ระบบ

เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว รายละเอีย ดังนี้

วันเริ่มต้นรับฟังคำเสนอแนะวิจารณ์   วันที่  7  กรกฎาคม  2557

สิ้นสุดการรับฟังคำเสนอแนะวิจารณ์  วันที่  10  กรกฎาคม  2557

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น  สถานที่ติดต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนพัสดุและยานยนต์

ชั้น G เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

 โทรศัพท์  ๐๒ ๘๓๑๙๘๘๘ ต่อ ๑๒๓๒  โทรสาร ๐๒ ๙๗๕ ๙๘๑๙   E - Mail  :  procurement@dsi.go.th

  เว็บไซต์ www.dsi.go.th, www.gprocurement.go.th

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ