รายงานสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเกี่ยวกับงานคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในรอบวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

15 พฤษภาคม 2562 10:02 น. เปิดอ่าน 583 ครั้ง  
 

รายงานสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเกี่ยวกับงานคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในรอบวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง