ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศและเครื่อข่ายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 กุมภาพันธ์ 2564 17:15 น. เปิดอ่าน 29 ครั้ง  
 

รายละเอียดังแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ