ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cellular Jammer” แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กุมภาพันธ์ 2564 17:28 น. เปิดอ่าน 17 ครั้ง  
 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cellular Jammer” แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ