ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ “เสื้อเกาะอ่อนกันกระสุน ระดับ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 46 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 กุมภาพันธ์ 2564 15:53 น. เปิดอ่าน 15 ครั้ง  
 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ “เสื้อเกาะอ่อนกันกระสุน ระดับ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 46 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ