มาตรา 7 (1) - (5) ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเินินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเิศษ

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2556 11:42 น. ปรับรุง: 16 มี.ค. 2563 14:47 น. เปิดอ่าน 5890 ครั้ง