พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วย H.E.PAUL ROBILLIARD เอกอัครราชฑูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนาม 5 ฝ่าย เพื่อร่วมกันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมด้านการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ (TASKFORCE STORM)

30 พฤษภาคม 2559 17:24 น. เปิดอ่าน 1427 ครั้ง  
 

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วย H.E.PAUL ROBILLIARD เอกอัครราชฑูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนาม 5 ฝ่าย  เพื่อร่วมกันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมด้านการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ (TASKFORCE STORM) โดยมีผู้ร่วมลงนาม 5 ฝ่าย ประกอบด้วย นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. MR. ANDREW COLVIN ผู้บัญชาการตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ.10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการปปง. และพันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานป.ป.ส.