ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้วิเคราะห์และบูรณาการสำหรับการใช้งานคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 พฤศจิกายน 2564 10:35 น. เปิดอ่าน 16 ครั้ง  
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้วิเคราะห์และบูรณาการสำหรับการใช้งานคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ