ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยดาวเทียมเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

20 ธันวาคม 2564 16:36 น. เปิดอ่าน 98 ครั้ง  
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยดาวเทียมเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ