ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการอุปกรณ์สลับสัญญาณ สำหรับทดแทนอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 กันยายน 2565 15:11 น. เปิดอ่าน 18 ครั้ง  
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการอุปกรณ์สลับสัญญาณ สำหรับทดแทนอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ