ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการต่อสิทธิ์อายุการใช้งานโปรแกรมชุดอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ MSAB(XRY) Office ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 สิทธิ์

24 มิถุนายน 2563 10:08 น. เปิดอ่าน 255 ครั้ง  
 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการต่อสิทธิ์อายุการใช้งานโปรแกรมชุดอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ MSAB(XRY) Office ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 สิทธิ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง