ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ และการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

23 พฤศจิกายน 2565 16:08 น. เปิดอ่าน 55 ครั้ง  
 

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ และการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง