ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ต่อสิทธิ์การใช้งาน Apple Develop Enterprise Program ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

23 พฤศจิกายน 2564 17:30 น. เปิดอ่าน 16 ครั้ง  
 

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ต่อสิทธิ์การใช้งาน Apple Develop Enterprise Program ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารที่เกี่ยวข้อง