ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการ “ต่อสิทธิการใช้งานพร้อม Upgrade License ระบบป้องกันจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ปลอดภัย (AntiSpam Mail)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

26 มิถุนายน 2563 16:02 น. เปิดอ่าน 43 ครั้ง  
 

ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการ “ต่อสิทธิการใช้งานพร้อม Upgrade License ระบบป้องกันจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ปลอดภัย (AntiSpam Mail)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ