ประกาศราคากลางรายการจัดหาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อถวายความปลอดภัยการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

2 ธันวาคม 2562 16:20 น. เปิดอ่าน 107 ครั้ง  
 

ประกาศราคากลางรายการจัดหาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อถวายความปลอดภัยการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ