ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563

12 มิถุนายน 2563 17:21 น. เปิดอ่าน 108 ครั้ง  
 

รายละเอียดดังแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ