ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้างพัฒนาโปรแกรมมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP)

15 กรกฎาคม 2563 16:19 น. เปิดอ่าน 58 ครั้ง  
 

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้างพัฒนาโปรแกรมมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP)

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ