ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้าง จัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ รวม 12 อัน

24 พฤศจิกายน 2564 14:07 น. เปิดอ่าน 16 ครั้ง  
 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้าง จัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ รวม 12 อัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ