ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้าง จัดทำตรายาง จำนวน 25 รายการ รวม 50 อัน

14 ตุลาคม 2564 10:20 น. เปิดอ่าน 22 ครั้ง  
 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้าง จัดทำตรายาง จำนวน 25 รายการ รวม 50 อัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ