ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กุมภาพันธ์ 2564 8:20 น. เปิดอ่าน 70 ครั้ง  
 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ