ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ "โครงการระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 กุมภาพันธ์ 2564 18:19 น. เปิดอ่าน 33 ครั้ง  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ "โครงการระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ