ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศปพ.4

15 ตุลาคม 2563 14:06 น. เปิดอ่าน 38 ครั้ง  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศปพ.4