ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อดำเนินการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 2 และ ชั้น 7 จำนวน 5 รายการ

9 เมษายน 2564 16:26 น. เปิดอ่าน 68 ครั้ง  
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อดำเนินการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 2 และ ชั้น 7 จำนวน 5 รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ