ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อ “ครุภัณฑ์สำนักงาน” จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

15 กันยายน 2563 17:49 น. เปิดอ่าน 21 ครั้ง  
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อ “ครุภัณฑ์สำนักงาน” จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ