ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบตเตอรี่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)) จำนวน 1 รายการ

16 กันยายน 2563 15:04 น. เปิดอ่าน 23 ครั้ง  
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบตเตอรี่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)) จำนวน 1 รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ