ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ “เช่าใช้บริการสายสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบ Internet Data Center” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 พฤศจิกายน 2563 17:03 น. เปิดอ่าน 64 ครั้ง  
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ “เช่าใช้บริการสายสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบ Internet Data Center” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ