ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดเครื่องแบบปฏิบัติการด้านยุทธวิธี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 กุมภาพันธ์ 2564 17:09 น. เปิดอ่าน 61 ครั้ง  
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดเครื่องแบบปฏิบัติการด้านยุทธวิธี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ