ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการ จัดซื้อพัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า และงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชนที่ไม่ได้ความเป็นธรรม จำนวน 15 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

30 กรกฎาคม 2563 15:25 น. เปิดอ่าน 26 ครั้ง  
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายการ จัดซื้อพัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า และงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชนที่ไม่ได้ความเป็นธรรม จำนวน 15 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ