ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อ Power Supply ของส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ

12 พฤศจิกายน 2562 16:30 น. เปิดอ่าน 191 ครั้ง  
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายการจัดซื้อ Power Supply ของส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ